vị trí phạm vi đối tượng lượt view
Quảng cáo TVC trên hơn 200 websites và apps Toàn Quốc a,b,c

—–

78 LCDs tại sân bay Miền Bắc a,b

2,733,500

182 LCDs tại sân bay Miền Nam a,b

6,435,821

30 LCDs tại sân bay Đà Nẵng a,b

1,656,760

55 LCDs tại sân bay Hà Nội a,b

2,275,000

32 LCDs tại sân bay TP.HCM a,b

2,395,820

29 LCDs tại 9 bến xe Miền Bắc a,b,c

1,912,001

55 LCDs tại 5 bến xe Miền Nam a,b,c

1,121,988

424 LCDs trên 106 xe khách Trung - Nam b,c

23,000

414 G-LCDs tại 414 tại cao ốc Miền Bắc a,b

30,962,092

900 G-LCDs tại 367 tại cao ốc Miền Nam a,b

21,159,145

1103 C-LCDs tại 542 cao ốc Miền Bắc a,b

29,027,369

1539 C-LCDs tại 704 cao ốc Miền Nam a,b

34,991,530

161 LCDs tại 30 bệnh viện Miền Bắc a,b,c

5,885,425

644 LCDs tại 56 bệnh viện Miền Nam a,b,c

8,545,726

952 LCDs tại 26 Convinient Marts Miền Bắc a,b,c

5,258,400

911 LCDs tại 91 Convinient Marts Miền Nam a,b,c

7,122,857

608 LCDs tại 14 Big C Marts Miền Bắc a,b,c

2,388,400

645 LCDs tại 16 Big C Marts Miền Nam a,b,c

3,089,310

1802 DPs tại 98 Co-op Marts Toàn Quốc a,b,c

41848305

Màn hình LCDs: 28 cụm rạp Toàn Quốc a,b

—–

18 Big TVs tại 3 cụm rạp BHD TP.HCM a,b

—–

150 TVS tại 24 cụm rạp CGV Toàn Quốc a,b

5,390

Booth Display: BHD TP.HCM a,b

—–

Phát mẫu thử: BHD TP.HCM a,b

—–

Lightbox-LCDs Poster: BHD-CGV TP.HCM a,b

—–

Sảnh ngồi chờ LCDs: BHD-CCV TP.HCM a,b

—–

Mặt sau vé phim: BHD TP.HCM a,b

—–

Phát tờ rơi: BHD TP.HCM a,b

—–

Quảng cáo TVC là phương pháp truyền tải thông điệp của các sản phẩm/dịch vụ. MegaTVC cung cấp nhiều hình thức quảng cáo bằng TVC bằng nhiều công cụ khác nhau như website, LCDs, DPs được bố trí nhiều vị trí khác nhau như trong tháng máy các tòa cao ốc, tại siêu thị, trên xe khách, tại bến xe, sân bay, bệnh viện
Quảng cáo TVC có thế truyền tải được bằng cả âm thanh và hình ảnh.
Quản lý chính bằng hình thức CPD (Cost per duration) cho TVC offline và CPI (Cost per 1000 impression) cho TVC online
Thông điệp sẽ được hoàn tất, người nghe và xem lưu nhớ nhiều hơn
MegaTVC cung cấp nhiều kênh quảng cáo TVC có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau từ thu nhập cao đến thu nhập trung bình, nam/nữ, độ tuổi phù hợp