vị trí phạm vi đối tượng lượt view
Màn hình LCDs: 28 cụm rạp Toàn Quốc a,b

—–

18 Big TVs tại 3 cụm rạp BHD TP.HCM a,b

—–

150 TVS tại 24 cụm rạp CGV Toàn Quốc a,b

5,390

Booth Display: BHD TP.HCM a,b

—–

Phát mẫu thử: BHD TP.HCM a,b

—–

Lightbox-LCDs Poster: BHD-CGV TP.HCM a,b

—–

Sảnh ngồi chờ LCDs: BHD-CCV TP.HCM a,b

—–

Mặt sau vé phim: BHD TP.HCM a,b

—–

Phát tờ rơi: BHD TP.HCM a,b

—–

Quảng cáo tại các hệ thống rạp BHD, CGV, Cinebox trên toàn quốc
-Tiếp cận TB 1.530.000 lần/năm
Số lần lặp lại trung bình 52 lần/LCD/ngày.
-Quảng cáo trên các màn hình 2D, 3D, cổng chào, quầy vé, sảnh chờ, mặt sau vé, hộp đèn, standee
Quảng cáo trong rạp phim có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu cao hơn 75% so với các phương tiện truyền thông khác, và hơn 27% so với quảng cáo trên TV
89% giới trẻ có thu nhập trung bình đến cao, có khả năng mua sắm
Quảng cáo LCD trên màn hình chiếu phim cho sản phẩm Oppo